Życica trwała

Skład białek zapasowych życicy.

Weryfikacja tożsamości odmianowej prób życicy (żel A). Strzałki wskazują różnice pomiędzy próbą badaną i próbą wzorcową

Białka ekstrahowane z połowy nasiona. Część z zarodkiem może być wykorzystana do selekcji fenotypów (żel B)