Pszenica

Identyfikacja wysokocząsteczkowych podjednostek gluteninowych

Identyfikacja translokacji 1B/1R

Identyfikacja odmian