Strączkowe

Identyfikacja odmian grochu, fasoli, łubinu

Badanie jednolitości odmianowej próby