O firmie

 

Laboratorium Elektroforetyczne jest wiodącym laboratorium w zakresie elektroforezy białek zapasowych nasion zbóż, rzepaku, roślin strączkowych. Wykonuje także badania aktywności enzymów amylolitycznych w pojedynczych ziarniakach, decydujących o liczbie opadania w pszenżycie i życie, a także rozróżniania odmian jarych od ozimych.

Laboratorium powstało w 1995 roku i oferuje usługi w zakresie badań elektroforetycznych dla rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz rolniczych instytucji naukowych.

Procedury elektroforetyczne opracowane w Laboratorium mogą być stosowane nie tylko w identyfikacji odmian czy badaniu wyrównania elektroforetycznego, lecz także w hodowli roślin oraz badaniach podstawowych. Nasze procedury oraz stosowany sprzęt umożliwiają uzyskiwanie najwyższej jakości rozdziałów elektroforetycznych. Rezultaty badań są przekazywane do naszych klientów w postaci sprawozdania z badań lub też w postaci wysuszonych i opisanych żeli elektroforetycznych. Badanie jest wykonane w czasie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania próby. W pilnych przypadkach wynik badania może być dostępny w czasie jednego do dwóch dni od otrzymania próby.

gwarantuje absolutną poufność wyników badań.