LMW

Identyfikacja niskocząsteczkowych białek gluteninowych Glu-3