Jęczmień

Identyfikacja odmian

Badanie jednolitości odmianowej próby