Amylazy

Badanie aktywności enzymów amylolitycznych w nasionach pszenżyta i żyta.